YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7179     Askeralma Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1195)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1197)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1196)

––   Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1198)

––   Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1199)

––   Filyos Endüstri Bölgesinde Başvuruda Bulunan Yatırımcıların Yatırımda Kullanacakları Sabit Yatırım Tutarı Üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatıracakları Oranın Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1200)

––   Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde Başvuruda Bulunan Yatırımcıların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hesabına Yatıracakları Oranın Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1201)

––   Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Yolcu Taşımacılığı Hizmeti Verilecek Demiryolu Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1202)

––   Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1203)

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

––   Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı (Karar: 2019/139)

––   Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Atama Kararları (Karar: 2019/140 ve 141)

––   Toplu Konut İdaresi Başkanlığında Açık Bulunan Başkan Yardımcılıklarına, Mustafa Levent SUNGUR ve Ömer Faruk KARABAYIR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/142)

––   Tunus Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Refik Ali ONANER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/143)

––   Tarım ve Orman Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı (Karar: 2019/144)

––   Meteoroloji Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Yusuf HAYKIR’ın Görevden Alınması Hakkında Kararları (Karar: 2019/145)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/06/2019 Tarihli ve 8663, 8665, 8666, 8667-1 ve 8667-2 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız