Faydalı Linkler

Uygulamalar

İHRACAT UYGULAMALARI

İhracat işlemlerinize başlamak üzere  ulaştığınız andan itibaren en seri şekilde evraklarınızı temin ederek, ihracat ile ilgili işlemlerinizi süratle başlatırız. Alınan bilgi ve belgelere göre hazırlanan ve Ticaret Odası ve İhracatçı Birliklerinden onaylanması gereken gümrük çıkış beyannameleri, dolaşım sertifikaları ve menşe belgeleri gibi ihracat işlemlerini yerine getirmekteyiz. Gümrük Müdürlüğünde eşyanın muayenesi ve tespiti neticesinde ihracat beyannamesi açılarak, araca yüklenmesi sağlanır. İhracat gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra firmanızın isteğine göre ihracat evrakları, tarafınıza veya nakliyeci firmanıza ya da bankanıza teslim edilir. İhracat beyanname kapamaa nüshaları süresi içerisinde takip edilerek firmanıza teslim edilir.

 İTHALAT UYGULAMALARI

Firmanızın yurtdışından ithal etmeyi düşündüğü ürünün GTİP tespiti ve Gümrük Vergi Oranları ile gerekli diğer mevzuat bilgilerini hazırlayarak, maaliyet analizi yapılmasını sağlamaktayız. İthalatın gerçekleşmesi ve eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelmesi durumunda derhal eşyanın ordino, banka transfer yazıları vs. evraklarını temin ederek, gümrük idaresinde beyanname tescil işlemlerini gerçekleştirmekte, eşyanın muayene, kimyahane tahlili ve TSE uygunluk değerlendirme işlemlerinin takibini süratle yerine getirmekteyiz. Gümrük beyannamesinin kapanmasını müteakip gümrük vergi ve resimlerini gümrük saymanlığına yatırmak suretiyle gümrük sorumluluğunu yerine getirdikten sonra eşyanın geçici depolama yerinden veya antrepodan çekilmesi işlemini vakit kaybetmeden tamamlayarak, ithal işlemleri tamamlanan eşyayı firmanıza teslim etmekteyiz.

ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ :

FOB Teslim :
            Alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmeye istinaden, eşyanın, teslim yeri olarak belirlenen yükleme limanında ve gemi güvertesinde teslimi anlamındaki FOB terimi, ingilizce "Free On Board" teriminin kısaltılmış şeklidir.
FAS Teslim :
            FAS terimi, "Free Alongside Ship" teriminin baş harflerini temsil eder. Bu teslim şeklinde eşyanın geminin bordasında teslimi öngörülür. Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, belirlenen yükleme limanında rıhtıma veya mavnaya eşyanın yerleştirilmesi ile satıcı yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. İhracat işlemleri alıcı tarafından yapılır.
FCA Teslim :
            FCA terimi, "Free Carrier" teriminin baş harflerinden oluşur. Bu teslim şekli eşyanın taşıyıcının deposuna teslimini öngörür. Eşya, gümrük işlemleri tamamlanmış olarak taşıyıcıya teslim edilir. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde eşyanın taşınması işini üstlenmiş olur. Eşyanın taşıyıcıya teslimine kadar olan tüm risk ve masraflar satıcıya aittir.
EXW Teslim :
            "Ex Works" teriminin kısaltılmış hali olan EXW, işyerinde yada fabrikada teslim anlamındadır. Bu işyeri veya fabrikadan kasıt satıcın işyeri veya fabrikasıdır. Satış konusu olan eşyanın eşyanın, sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak satıcının işyerinde alıcıya hazır halde sunulmasıdır.
CFR Teslim :
            "Cost and Freight" teriminin kısaltılmış hali olan CFR, eşya bedeli ile navlun bedelini kapsayan teslim şeklidir. Eşyanın sözleşmede belirtilen süre içerisinde ihraç işlemi ve nakliyesinin, masraf ve vergileri satıcıya ait olmak üzere gerçekleştirilmesini ifade eder.
CPT Teslim :
            "Cariage Paid To..." teriminin kısaltması olan CPT, taşıma masrafları da dahil, eşyanın varış yerinde teslimini öngören teslim şeklini ifade etmektedir. İhracat işlemlerinin masraf ve vergileri ile eşyanın varış yerinde teslimine kadar nakliye dahil tüm masrafları satıcı üstlenmek durumundadır. Ancak satıcının sigorta yaptırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
CIP Teslim :
            "Carriage and Insurance Paid To..." teriminin kısaltması olan CIP, taşıma ve sigorta ücreti ödenmiş olarak, eşyanın teslimini öngörür. Eşyanın varış yerine kadar olan risklerin tamamı satıcıya aittir.
CIF Teslim :
            "Cost Insurance and Freight" teriminin kısaltması olan CIF, eşya bedeli, sigorta ve navlunu kapsayan teslim şeklini ifade eder. Eşyanın gemi bordasına aktarılması ve varış yerinde indirilmesiyle ilgili olan masraflar ve riskler satıcıya aittir.
DAF Teslim :
            "Delivered At Frontier" teriminin kısaltılması olan DAF, eşyanın sınırda teslimini öngörür. Bu teslim şekli demiryolu ve karayolu taşımacılığında kullanılır.
DES Teslim :
            "Delivered Ex Ship" teriminin kısaltması olan DES, gemide teslim anlamındadır. Eşyanın varış limanında, gemi bordasında alıcıya teslimi, bu teslim şeklini ifade etmektedir.
DEQ Teslim :
            "Delivered Ex Quay" teriminin kısaltması olan DEQ, varış limanının rıhtımında, gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim anlamındadır.
DDU Teslim :
            "Delivered Duty Unpaid" teriminin kısaltması olan DDU, gümrük vergisi ödenmeksizin teslim anlamındadır. İthalatın yapılacağı ülkede, eşyanın alıcıya teslim için hazır halde bulundurulması, bu teslim şeklinin esasını oluşturur. Eşyanın alıcıya teslimine kadar olan riskleri satıcıya aittir.
DDP Teslim :
            "Delivered Duty Paid" teriminin kısaltması olan DDP, gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim anlamındadır. Eşyanın ithalatın yapılacağı ülkede, sözleşmede belirlenen yerde alıcıya teslimini öngören bir teslim şeklidir. Bütün taşıma biçimlerinde kullanılır.
ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ :
Peşin Ödeme (Cash Advance veya Advance Payment) :
            İthalatçı firmanın, sözleşmenin hemen akabinde, henüz ihracatçının malları göndermesini beklemeden mal bedelini ihracatçının hesabına banka transferi (genellikle proforma fatura ile)  yoluyla göndermesi şeklindeki ödeme biçimidir. İhracatçı açısından oldukça avantajlı olan bu ödeme şekli, mal mukabili ödemenin tersine ithalatçı açısından büyük risk taşır. İthalatçı firmalarımıza, ihracatçı firmayı iyi tanıdıkları ve güvendikleri durumlarda ve malın gerçekten sağlıklı ve istenilen evsafta gönderileceğinden emin oldukları durumda bu ödeme şeklini kullanmalarını öneriyoruz.
Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) :
            İhracatçının mal bedeline ilişkin hiçbir tahsilat yapmadan malları ithalatçıya göndermesi ve ithalatçının mallar ülkesine geldikten sonra gümrüklenmesinin ardından belirlenen vade tarihinde mal bedelini ihracatçıya banka transferi ile (beyanname ve fatura ile) göndermesidir. Peşin ödemenin tam tersi olan bu ödeme şeklinde ihracatçı büyük risk taşır.
Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents) :
            İhracatçının mal bedelini beklemeksizin yüklemeyi gerçekleştirerek kıymetli evrak hükmündeki belgeleri banka kanalıyla ve bir ödeme talimatıyla ithalatçının bankasına göndermesi; ithalatçının da gümrükleme işlemi için kendisine gerekli olan vesaikleri kendi bankasından mal bedelini ödeyerek alıp gümrüğe gelen malını çekmesi şeklinde işleyen ödeme şeklidir.
Akreditifli Ödeme (Letter of Credit) :
            Akreditif, ithalatçının talebi üzerine ithalatçının ülkesindeki bir bankanın, gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda (bu şartlar genellikle yükleme evraklarının bankaya ibrazıdır) ihracatçıya mal bedelinin kendi ülkesinde tespit edeceği bir banka kanalıyla ödeneceği garantisinin verilmesi şeklinde tanımlanabilir. İhracatçı açısından bu tür bir güvence taşıyan akreditfli ödeme şekli, ithalatçı açısından da malların ve gerekli belgelerin sağlıklı biçimde eline geçmesini, aksi takdirde mal bedelinin ödenmeyeceğini garanti altına alan bir ödeme şeklidir. Bu durumda bankalararası bir işlem gündeme gelmekte ve akreditifte genel ve basit anlamda dört tarafın mevcut bulunduğu bir ödeme şeklidir.
Bazı Akreditif Çeşitleri:
- Dönülebilir (Kabili Rucu) / Dönülemez (Gayri Kabili Rucu) Akreditif (Revocable / Irrevocable Credit)
- Teyitli / Teyitsiz Akreditifler (Confirmed / Uncorfirmed Credit)
Ödeme Şekillerine Göre Akreditifler:
- Görüldüğünde Ödemeli Akreditifler (At Sight Letter of Credit)
- Vadeli Akreditifler (Deferred Letter of Credit)
- Kabul Kredili Ödeme :  Alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmeye istinaden, satılan eşya ile ilgili olarak, satıcının bankası tarafından düzenlenen vadeli bir poliçenin, alıcı tarafından kabulünden itibaren vadeli bir akreditif açılması, kabul kredili ödeme türüdür.

 • Döviz Kurları

  (Alış / Satış) : lt;title&g TL / ayfa Gorun TL
  (Alış / Satış) : lt;title&g TL / ayfa Gorun TL
  Devamı...
 • Bize Ulaşın

  19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak SÜMKO Sitesi M1/B Blok Kat : 3 Daire:13 Kozyatağı/Kadıköy - İstanbul

  Kroki İçin Tıklayın...
 • Müşteri Memnuniyet Formu

  Tavsiyelerinizi , isteklerinizi ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.

  Tıklayın..