Duyurular


Bul

 
İndex Tarih
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)16.04.2021
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/21)16.04.2021
VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ (SERİ NO: 2)15.04.2021
E-FATURA sistemi Hata kodları ve çözümleri08.04.2021
2021/16 SAYILI TEBLİĞ07.04.2021
2021/21 SAYILI TEBLİĞ07.04.2021
GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 68 )05.04.2021
2021/10 SAYILI TEBLİĞ01.04.2021
PİLLİ DAMACANA POMPASI BTB BİLGİSİ İPTALİ29.03.2021
2021/9 SAYILI TEBLİĞ27.03.2021
2021/11 SAYILI TEBLİĞ27.03.2021
2021/14 SAYILI TEBLİĞ27.03.2021
2021/15 SAYILI TEBLİĞ26.03.2021
26.03.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE26.03.2021
2021/4 SAYILI TEBLİĞ25.03.2021
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/3025.03.2021
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2021/3125.03.2021
2021/8 SAYILI TEBLİĞ24.03.2021
2021/12 SAYILI TEBLİĞ24.03.2021
2021/13 SAYILI TEBLİĞ24.03.2021
3685 Sayılı Cuhmurbaşkanlığı Kararı20.03.2021
3686 Sayılı Cuhmurbaşkanlığı Kararı20.03.2021
3687 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı20.03.2021
7303 Sayılı Kanun20.03.2021
PİLLİ DAMACANA POMPASI BTB15.03.2021
TCMB - İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK02.03.2021
2021/3 SAYILI TEBLİĞ28.02.2021
2021/27 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK28.02.2021
24.02.20.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE24.02.2021
2021-32/60 SAYILI TEBLİĞ21.02.2021
2021-32/61 SAYILI TEBLİĞ21.02.2021
2021/5 SAYILI TEBLİĞ19.02.2021
32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR19.02.2021
17.02 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE17.02.2021
12.02.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE12.02.2021
2008/8 GÖZETİM TEBLİĞİ08.02.2021
02.02.2021 - Resmi Gazete02.02.2021
İHRACATTA DEVLET DESTEĞİ30.01.2021
2020/6 GÖZETİM TEBLİĞİ22.01.2021
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ21.01.2021
KULLANILMIŞ EŞYA İTHALATI21.01.2021
AYDINLATMA ÜRÜNLERİ GÖZETİM ORANI DEĞİŞİKLİĞİ07.01.2021
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI -202102.01.2021
İNGİLTERE İLE İMZALANAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI30.12.2020
İTKİB KAYIT BELGESİ BAŞVURUSU29.12.2020
Deneme işlemleri son çalışma27.11.2020
Tecil-Terkin Uygulaması ve KDV Kanunu Geçici 17. Madde Değişikliği Hk.10.11.2020

 


Değerli Müşterimiz
 
Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile;

 

 1. Aydınlatma ürünlerinin ithalatında  50 KG altında ki yüklemelere uygulanan gözetim muafiyeti yürürlükten kaldırılmıştır.   
 
RESMİ GAZETE :  TIKLAYINIZ

 
G.T.P/G.T.İ.P Eşya Tanımı
(07.01.2021 tarihli, 31357 sayılı R.G. ile değişik)
Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
 9405.10 (9405.10.98.00.00 hariç) Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) 8
 9405.10.98.00.00 Diğerleri (adi metallerden olanlar hariç) 60
 9405.10.98.00.00 Diğerleri (yalnızca adi metallerden olanlar) 17
 9405.20 Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar 10
 9405.30.00.00.00 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 8
 9405.40 (9405.40.10.00.00, 9405.40.39.00.00, 9405.40.99.00.00 hariç) Elektrikli diğer aydınlatma cihazları 7
 9405.40.10.00.00 Projektörler 14
 9405.40.39.00.00 Diğerleri 8
 9405.40.99.00.00 Diğerleri 20
 9405.50.00.00.00 Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları 10
 
 
 
 1.  Hoparlör ithalatında; Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 25 Kg. ve 50 adetten (her iki koşulu birden sağlayarak) veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır. maddesi aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir.
   
DEĞİŞİKLİK SONRASI HALİ : Bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

RESMİ GAZETE : TIKLAYINIZ

 
 G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

(07.06.2020 tarihli, 31148 sayılı R.G. ile değişik)

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)
8518.21.00.00.00 Kabinine monte edilmiş tek hoparlör 12.000
8518.22.00.00.00 Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler 16.000
8518.29.00.90.00 Diğerleri 8.000
8518.90.00.50.00 Hoparlörlere ait olanlar 3.500
 
 
 1. Voltmetre, ampermetre ve  Gücü 1 kVA.yı geçmeyen transformatörlerin ithalatında   Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır. maddesi aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir.
DEĞİŞİKLİK SONRASI HALİ :  Bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

RESMİ GAZETE :  TIKLAYINIZ

 
 G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

(07.06.2020 tarihli, 31148 sayılı R.G. ile değişik)

Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
8504.31.29.00.00 Diğerleri 30
9030.33.70.90.00 Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) 140
9030.39.00.19.00 Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) 100
 
 1. Muhtelif ürünlerin gözetimine ilişkin yayımlanan 2013/10 sayılı gözetim tebliğinde değişiklik yapılmış olup  2/2. Maddesinde  yer alan “ Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.İ.P’ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaftır. “ maddesi aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir.
 
DEĞİŞİKLİK SONRASI HALİ :  EK-1’de yer alan tabloda belirtilen 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 G.T.İ.P’li ve 8301.60 G.T.P’li eşyanın bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalatı gözetim uygulamasından muaftır.” 

(Bu değişiklik ile duvar saati, kurşun kalem ve çakmak ithalatında  CIF değeri  500 USD altında olan  sevkiyatlar için uygulanan gözetim  muafiyeti yürürlükten  kaldırılmıştır)
 
RESMİ GAZETE :TIKLAYINIZ

 
Sıra No G.T.P Eşyanın Tanımı
(25.03.2016 tarih ve 29664 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük: 24.04.2016)
BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ*
(ABD Doları)
1.  3921.90.60.00.11 Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar 2,5 $/Kg
2.  8208.30.00.00.00 Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları 25 $/Kg
3.  8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri 20 $/Kg
4.  8301.40.19.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 20 $/Kg
5.  8301.40.19.00.19 Diğerleri 20 $/Kg
6.  8301.60 Aksam ve parçalar 15 $/Kg
7.  9105.21.00.00.00 Elektrikle çalışan duvar saatleri 3,50 $/Adet
8.  9609.10 Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte) 30 $/Kg
9.  9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet
10.  9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0,16 $/Adet
11.  9613.20.00.00.19 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet
 

 

 

 

?>

 


Değerli Müşterimiz
 
Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile;

 

 1. Aydınlatma ürünlerinin ithalatında  50 KG altında ki yüklemelere uygulanan gözetim muafiyeti yürürlükten kaldırılmıştır.   
 
RESMİ GAZETE :  TIKLAYINIZ

 
G.T.P/G.T.İ.P Eşya Tanımı
(07.01.2021 tarihli, 31357 sayılı R.G. ile değişik)
Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
 9405.10 (9405.10.98.00.00 hariç) Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) 8
 9405.10.98.00.00 Diğerleri (adi metallerden olanlar hariç) 60
 9405.10.98.00.00 Diğerleri (yalnızca adi metallerden olanlar) 17
 9405.20 Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar 10
 9405.30.00.00.00 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 8
 9405.40 (9405.40.10.00.00, 9405.40.39.00.00, 9405.40.99.00.00 hariç) Elektrikli diğer aydınlatma cihazları 7
 9405.40.10.00.00 Projektörler 14
 9405.40.39.00.00 Diğerleri 8
 9405.40.99.00.00 Diğerleri 20
 9405.50.00.00.00 Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları 10
 
 
 
 1.  Hoparlör ithalatında; Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 25 Kg. ve 50 adetten (her iki koşulu birden sağlayarak) veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır. maddesi aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir.
   
DEĞİŞİKLİK SONRASI HALİ : Bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

RESMİ GAZETE : TIKLAYINIZ

 
 G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

(07.06.2020 tarihli, 31148 sayılı R.G. ile değişik)

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)
8518.21.00.00.00 Kabinine monte edilmiş tek hoparlör 12.000
8518.22.00.00.00 Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler 16.000
8518.29.00.90.00 Diğerleri 8.000
8518.90.00.50.00 Hoparlörlere ait olanlar 3.500
 
 
 1. Voltmetre, ampermetre ve  Gücü 1 kVA.yı geçmeyen transformatörlerin ithalatında   Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır. maddesi aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir.
DEĞİŞİKLİK SONRASI HALİ :  Bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

RESMİ GAZETE :  TIKLAYINIZ

 
 G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

(07.06.2020 tarihli, 31148 sayılı R.G. ile değişik)

Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
8504.31.29.00.00 Diğerleri 30
9030.33.70.90.00 Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) 140
9030.39.00.19.00 Diğerleri (Yalnız voltmetreler ve ampermetreler) 100
 
 1. Muhtelif ürünlerin gözetimine ilişkin yayımlanan 2013/10 sayılı gözetim tebliğinde değişiklik yapılmış olup  2/2. Maddesinde  yer alan “ Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.İ.P’ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaftır. “ maddesi aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir.
 
DEĞİŞİKLİK SONRASI HALİ :  EK-1’de yer alan tabloda belirtilen 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 G.T.İ.P’li ve 8301.60 G.T.P’li eşyanın bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Doları’nı geçmeyen ithalatı gözetim uygulamasından muaftır.” 

(Bu değişiklik ile duvar saati, kurşun kalem ve çakmak ithalatında  CIF değeri  500 USD altında olan  sevkiyatlar için uygulanan gözetim  muafiyeti yürürlükten  kaldırılmıştır)
 
RESMİ GAZETE :TIKLAYINIZ

 
Sıra No G.T.P Eşyanın Tanımı
(25.03.2016 tarih ve 29664 sayılı R.G.ile değişik. Yürürlük: 24.04.2016)
BİRİM GÜMRÜK KIYMETİ*
(ABD Doları)
1.  3921.90.60.00.11 Yalnız mesnedi şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucattan olanlar 2,5 $/Kg
2.  8208.30.00.00.00 Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları 25 $/Kg
3.  8301.40.11.00.00 Silindirli kapı kilitleri 20 $/Kg
4.  8301.40.19.00.11 Soğuk hava depolarına mahsus olanlar 20 $/Kg
5.  8301.40.19.00.19 Diğerleri 20 $/Kg
6.  8301.60 Aksam ve parçalar 15 $/Kg
7.  9105.21.00.00.00 Elektrikle çalışan duvar saatleri 3,50 $/Adet
8.  9609.10 Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa yerleştirilmiş uçları ile birlikte) 30 $/Kg
9.  9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet
10.  9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0,16 $/Adet
11.  9613.20.00.00.19 Diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmakları 0,08 $/Adet
 

 

 

 

?>

Bul

 
İndex Tarih
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)16.04.2021
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/21)16.04.2021
VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ (SERİ NO: 2)15.04.2021
E-FATURA sistemi Hata kodları ve çözümleri08.04.2021
2021/16 SAYILI TEBLİĞ07.04.2021
2021/21 SAYILI TEBLİĞ07.04.2021
GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO 68 )05.04.2021
2021/10 SAYILI TEBLİĞ01.04.2021
PİLLİ DAMACANA POMPASI BTB BİLGİSİ İPTALİ29.03.2021
2021/9 SAYILI TEBLİĞ27.03.2021
2021/11 SAYILI TEBLİĞ27.03.2021
2021/14 SAYILI TEBLİĞ27.03.2021
2021/15 SAYILI TEBLİĞ26.03.2021
26.03.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE26.03.2021
2021/4 SAYILI TEBLİĞ25.03.2021
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/3025.03.2021
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2021/3125.03.2021
2021/8 SAYILI TEBLİĞ24.03.2021
2021/12 SAYILI TEBLİĞ24.03.2021
2021/13 SAYILI TEBLİĞ24.03.2021
3685 Sayılı Cuhmurbaşkanlığı Kararı20.03.2021
3686 Sayılı Cuhmurbaşkanlığı Kararı20.03.2021
3687 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı20.03.2021
7303 Sayılı Kanun20.03.2021
PİLLİ DAMACANA POMPASI BTB15.03.2021
TCMB - İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK02.03.2021
2021/3 SAYILI TEBLİĞ28.02.2021
2021/27 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK28.02.2021
24.02.20.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE24.02.2021
2021-32/60 SAYILI TEBLİĞ21.02.2021
2021-32/61 SAYILI TEBLİĞ21.02.2021
2021/5 SAYILI TEBLİĞ19.02.2021
32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR19.02.2021
17.02 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE17.02.2021
12.02.2021 TARİHLİ RESMİ GAZETE12.02.2021
2008/8 GÖZETİM TEBLİĞİ08.02.2021
02.02.2021 - Resmi Gazete02.02.2021
İHRACATTA DEVLET DESTEĞİ30.01.2021
2020/6 GÖZETİM TEBLİĞİ22.01.2021
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ21.01.2021
KULLANILMIŞ EŞYA İTHALATI21.01.2021
AYDINLATMA ÜRÜNLERİ GÖZETİM ORANI DEĞİŞİKLİĞİ07.01.2021
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI -202102.01.2021
İNGİLTERE İLE İMZALANAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI30.12.2020
İTKİB KAYIT BELGESİ BAŞVURUSU29.12.2020
Deneme işlemleri son çalışma27.11.2020
Tecil-Terkin Uygulaması ve KDV Kanunu Geçici 17. Madde Değişikliği Hk.10.11.2020

Aksu
Gümrük Müşavirliği

Kaliteli, güvenilir ve butik hizmet anlayışıyla faaliyet  başladığı günden bu yana istikrarlı bir büyüme kaydetmiş olan firmamız  etik değerler çerçevesinde müşteri memnuniyetinden ödün vermeden  Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarına Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticaret Danışmanlığı hizmetleri sunan bir şirket haline gelmiştir.

MERKEZ OFİS

ADRES :
Aydınevler, Sancak Sk. No:9 Optimum plaza Kat : 2 Daire: 3 34854

Maltepe/İstanbul